Açlık, yoksulluk patladı

204

Turhan Çakar // Tüketici Hakları Derneği THD Genel Merkezi Genel Başkanı

·         Tüketiciler gıdaya erişemiyor

·         Asgari ücretlilerin 78 çeşit gıdada satın alma güçleri düştü

·         Tüketicilerin ezici çoğunluğu yoksul ve aç

·         Yoksulluğu ve açlığı önleyecek kamulaştırmalar ve kamu yatırımları yapılmalıdır

·         Tüketicilerin gelir düzeyi ve satın alma güçleri arttırılsın

Günümüzde halkımız son 70 yılın en ağır yoksulluğunu ve açlığını yaşamaktadır. Açlık ve yoksulluk patlamıştır.

Tüketicilerin ezici çoğunluğu yeterli ve gerekli gıdaya erişemediği için yeterli ve dengeli beslenemiyor.

Asgari ücretlilerin son bir yılda 61 çeşit temel gıda olmak üzere, 78 çeşit gıdada satın alma güçleri düştü.

Türk-İş’in Kasım 2020 ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı ile TÜİK’in yıllık hane halkı kullanılabilir gelirini karşılaştırdık. Bununla birlikte, Türkiye’deki çalışan işçilerin ücret durumu, asgari ücretliler, kayıt dışı çalışanların, işsizlerin durumunu dikkate aldık.

Kasım 2020’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2517 TL’dir. Yani, 4 kişilik bir hanenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için 2517 TL gereklidir. Yoksulluk sınırı ise 8198 TL’dir.

Yaptığımız bu araştırmaları dikkate aldığımızda; Türkiye’de tüketicilerin ezici çoğunluğunun açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı anlaşılmaktadır.

Çözüm Önerilerimiz:  

1)      Tüketicilerin refah ve huzurunu sağlayacak ekonomik ve sosyal politikalar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır.

2)       Tüketicilerin yoksulluğunu ve açlığını önleyecek, gelir düzeyini yükseltecek, işsizliği önleyecek kamulaştırmalar ve yeni kamu yatırımları ile toplumun zayıf kesimleri olan çalışanların, küçük esnafın ve küçük çiftçilerin ödediği gelir vergisini düşürecek şekilde yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

3)      Tüketicilerin satın alma güçlerini arttıracak şekilde gıdaların maliyet, toptan ve perakende fiyatlarına bir yasal düzenleme getirilmelidir. Bununla birlikte, gıdadan KDV kaldırılmalıdır.

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.