Türkiye’nin en büyük Tüketici Konfederasyonu kuruluyor

261

İnsan haklarının ayrılmaz parçası olan tüketici hakları için 1990’lı yılların başından bu yana mücadele ve emek veren tüketici örgütlerinin Tüketici Konfederasyonu Girişimi çatısı altındaki birliktelikleri, Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı Tüketici Konfederasyonu ile taçlanıyor.

Ülkemizin 135 noktasındaki örgütlülüğü ile sahada çalışma yapan dört önemli tüketici federasyonu, bundan üç yıl önce ortaklaşma, işbirliği, dayanışma ilkeleri çerçevesinde Tüketici Konfederasyonu Girişimi olarak bir araya geldiler.

 Toplumda egemen kılınmak istenen “kutuplaştırma”ya inat, tüketici olmanın ve bu coğrafyanın sahibi sıfatıyla bir araya gelmenin, mücadelede ortaklaşmanın ve birlikte yol almanın onurunu paylaşan Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF), Tüketici Haklarının Korunması ve Rekabet Hukuku Federasyonu (TÜRFED), Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nin yetkili kurullarının hazırladığı Türkiye’nin en büyük Tüketici Konfederasyonu’nun tüzük metni, 21.09.2022 tarihinde kurucuların imzasına açıldı.

Türkiye’nin en büyük Tüketici Konfederasyonu’nun kurucuları olan dört federasyona bağlı tüketici derneklerinin başkan ve üyelerinden oluşan onlarca kişinin kurucu sıfatıyla yer alacağı kuruluş dilekçesi, 14.10.2022 tarihinde, Ankara’da, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunulacaktır.

14 Ekim 2022 tarihindeki bu tarihi adım ile ülkemiz tüketici hakları mücadelesi yepyeni bir boyut kazanacak ve birlikteliğin oluşturduğu güç ile insanlık için daha etkin çalışmaların yaşama geçtiğine hep birlikte tanıklık edeceğiz.

https://www.tuketici.org.tr/turkiyenin-en-buyuk-tuketici-konfederasyonu-kuruluyor/

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)

Tüketici Haklarının Korunması ve Rekabet Hukuku Federasyonu (TÜRFED)

Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF)