Sözlü mülakatta hak kaybına uğrayanlar haklarını aramalılar

113

Torpil ile işe alımlardan dolayı her gün farklı şikayetler aldıklarını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay; “Hak kaybına uğrayanlar haklarını sonuna kadar arasınlar” dedi.

Yakın zamanda Sivas İdare Mahkemesi 12 Şubat’ta yapılan sözlü sınavın “liyakat ilkesine aykırı davranıldığı” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, dava sırasında sınav tutanaklarını, cevap anahtarlarını istedi. Tutanakların incelenmesinin ardından sınava giren bir adayın 105 diğerinin 108 bir diğerinin 100 üzerinden değerlendirildiği, bir adayın ise kaç puan üzerinden değerlendirildiğinin dahi anlaşılamadığı sonucuna ulaşıldı. Kararın gerekçesinde işlemin hukuka aykırılığının açık olduğunu, sınavın kayda alınmamasının, soruların önceden hazırlanmamasının, hangi adaya hangi jüri üyesi tarafından kaç puan verildiğinin tutanaklara yansıtılmamasının hem hukuk devleti ilkesine hem de anayasanın 125. Maddesine açıkça aykırı olduğuna hükmedildi.

Bu karardan da anlaşılacağı üzere yazılı sınavda başarılı olup, sözlü mülakatta kaybedenler haklarını sonuna kadar aramalılar. Çünkü sözlü mülakatlar, hukuk kuralları çerçevesinde, usule uygun olarak yapılmalıdır. Sözlü mülakatta mutlaka video kaydı olmalıdır. Sorular kişiye özel değil rasgele sorulmalıdır. Puanlar, sorulan soru ve cevaplar tutanakla kayıt altına alınmalıdır.

Bu konuda mağdur olan kişiler mahkemeye müracaat etsinler. Yukarıda belirttiğim mahkeme kararı, mağdur olan kişilere cesaret vererek, hak olanı alma noktasında mücadele etmekten çekinilmemesi gerektiğinin en açık örneğidir. Avukat tutmakta sıkıntı çeken olursa Tüketici Birliği Federasyonu ve Tüketici Hak Arama Derneği olarak hangi şehir olursa olsun avukat konusunda yardımcı olunacaktır.

Önceki İçerikKısıtlamaların ekonomik yansımaları
Sonraki İçerikTüketici adaletini yaygınlaştırıp, geliştireceğimiz nice 11 yıllara …