İnternet ve elektronik cihazlardan alınan vergi sıfırlanmalıdır

55

Uzaktan eğitimde yaşanan sorunları değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “öğretmen ve öğrencilere internet ve elektronik cihaz satışlarından alınan her türlü vergi sıfırlanmalıdır” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Bilindiği gibi pandemi süreci nedeniyle eğitim kurumlarında uzaktan eğitim modeliyle çocuk ve gençlerimizin eğitimi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu modelde, gerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü EBA projesi ve gerekse eğitimcilerin kullandıkları çeşitli program ve uygulamalar ile öğrencilere eğitim verilmeye çalışılmaktadır.

Ancak milyonlarca öğrenci internet erişiminden ve uzaktan eğitime katılımını sağlayacak mikrofon, kamera aparatlarını içeren bilgisayar, laptop, akıllı telefon ve benzeri cihazlardan yoksun bulunmakta ve bunları edinecek maddi olanaklara sahip değildir.

Tüketici Birliği Federasyonu tarafından bir süre önce, milletimizin dünyada benzeri olmayan toplumsal dayanışma gücüne atıf yapılarak, “GELECEĞE BAĞIŞ” kampanyası başlatılmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.

İnternet erişimi veya uzaktan eğitim için gerekli donanımı olmayan çocuk ve gençlerimizin internet faturalarının üstlenilmesi ya da kullanılmayan ikinci el donanımların gereksinim içindeki öğrencilerimize bağışlanması çağrısı içeren bu kampanya, toplumda karşılık bulmuş, yerel yönetimler, ünlü kişilerin TV programları ve benzeri etkinliklerle desteklenmiştir.

Anayasal hak olan fırsat eşitliğinin sağlanması için başlatılan bu kampanyaya gösterilen toplumsal ilgi sevindirici olmakla birlikte yeterli değildir. Anayasasında “sosyal devlet” olma niteliği açıkça belirtilen Türkiye Cumhuriyeti’nin, anayasal eşitlik ve fırsat eşitliğini sağlaması gereklidir.

Bu nedenle Tüketici Birliği Federasyonu tarafından, TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılarak;

“Uzaktan eğitim için zorunlu olan internet erişimi ve gerekli donanımların öğretmen ve öğrenci tarafından satına alınması durumunda, bu ürünlerin satışından alınan her türlü verginin geçici süre için alınmayarak, vergisiz olarak satışına izin verilmesi” talep edilmiştir.

Çocuk ve gençlerimiz adına yapılan bu girişimin ilgili bakanlık tarafından olumlu olarak karşılanması, toplumun sahip çıktığı “GELECEĞE BAĞIŞ” kampanyasını tamamlayacak en önemli adım olacaktır.