Ekmen: “İşçi, emekli ve memurun ekmeğine göz dikerek kamuda tasarruf sağlanamaz”

30

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kamuoyuna duyurulan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” ile ilgili olarak TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. İşçi, emekli ve memurun ekmeğine göz dikerek kamuda tasarruf sağlanamayacağını belirten Ekmen, bütçenin yüzde birini dahi karşılayamayacak tasarruf genelgeleriyle bir yere varılamayacağını ifade etti.

“Vatandaşı tasarruf edeceğinize ve ekonomiyi düzelteceğinize ikna edemezsiniz”

“Nasıl ki enflasyonun düşeceğine vatandaşı ikna edemiyorsunuz, tasarrufa da ikna edemezsiniz” diyen Ekmen, daha önce 2021 ve 2023 yılında yayınlanan genelgeler ve bu konuda alınmış benzer önlemler olduğunu, fakat elde edilen sonuçlara dair hiçbir verinin paylaşılmadığını ifade etti. Daha önce hem Genel Kurul’da hem de yazılı soru önergesi ile ilgili bakana önceden alınmış olan tasarruf tedbirlerinin sonuçlarını sorduğunu fakat hala genelgelerin akıbetlerini bilmediklerini belirten Ekmen, yeni yayınlanan paketin de belirsizlikler içerdiğini ve herhangi bir rakam zikredilmediğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gibi iktidarın elinde olan bazı belediyelerin tasarruf genelgesi yayınlanacak diye önceden alelacele araç kiralama ihalesi yaptığına dikkat çeken Ekmen, iktidarın eylemleri ve söylemleriyle güven vermediğini ifade ederek tasarruf paketinin kusurlarını şöyle sıraladı:

“Bugün geldiğimiz noktada ekonomide birkaç ismi değiştirmekle, politika faizini beş katına artırmakla, dolaylı vergileri acımasızca artırmakla, emeklinin kırk yaşındaki arabasına bir kez daha vergi salmak, bir annenin sürekli tükettiği çocuk bezine ek vergi koymak, her insanın zaruri olarak tükettiği hijyen malzemelerinin vergisini artırmakla bir yere gelemeyeceğimiz ortada. Çünkü bu bir yıl içerisinde Kur Koruma Mevduat Programı için ödenen para yine 2 trilyon lirayı aşmış durumda. Tarihimizde, belki de ilk kezdir, ödediğimiz faiz ana paranın üstüne çıkmıştır. Yani faizleri durmadan ödüyoruz, bir türlü ana parayı bile eritebilir bir hale getiremiyoruz.”

“Attığınız iftiralarla yüzleşmediğiniz müddetçe bir şeyleri yoluna koyamazsınız” diyen Ekmen, sözlerine şöyle devam etti: “Dün darbeci, PKK’lı veya terörist ilan ettiğiniz, körfez ülkeleriyle ilişkilerinizi düzeltmenizin nasıl ki vatandaş vicdanında bir karşılığı yok, ekonomide de dün hakkını yediklerinizden özür dilemedikçe, dün yaptığınız yanlışları kamuoyunda açıklamadıkça enflasyonun düşürüleceğine, tasarrufun yapılacağına vatandaşı ikna edemezsiniz.”

“Ekonomik başarı için yönetimde dürüst ve şeffaf olunmalıdır”

Sayın Şimşek, Hazine ile Merkez Bankası arasındaki arka kapı döviz satışlarına imkân veren protokolü iptal ederse Merkez Bankası yüz milyonlarca dolar tasarrufa geçer diyen Ekmen, “En büyük tasarruf bu değil midir” diye sorarak, “Memurun bindiği servis aracından, işçiye verilen giyim çekinden tasarruf oluyor da Merkez Bankası’nın kafasına göre yüz milyonlarca dolar satmasından mı tasarruf edemeyeceğiz diyen Ekmen, KKM için harcanan paralar şeffaf bir şekilde ortaya konulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ekmen, TÜİK, ENAG, İTO, TÜRKİŞ enflasyon verileri arasındaki çelişki toplumu ikna edecek bir şekilde açıklanmalıdır dedi. Ekmen, “Toplumun hissettiği enflasyon ile TÜİK’in bu halde dahi açıklamış olduğu enflasyon ve ENAG’ın, TÜRKİŞ’in enflasyonu arasındaki fark nasıl ortaya çıkmaktadır?” diye sorarak, bu şeffaflık gösterilmediği müddetçe hiçbir tasarruf politikasının sonuç vermeyeceğini ifade etti. Dürüst olalım Tasarruf Paketinde birçok şey var diyen Ekmen, önemli bir kısmı sıradan memurun ve işçinin hayatında sonuç üretecek bazı kalemler dışında sonuç üretecek birçok kalem bu pakette yok dedi.

“Bütün bunları denetleyecek sahici bir sistem kurmadıkça tasarruftan bahsedemezsiniz”

Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, tasarruftan bahsedilebilmesi için yapılması gerekenleri tek tek şöyle sıraladı:

1. Bu tasarruf genelgesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı Mardin’e veya Hatay’a gittiğinde Ankara’dan bine yakın polisin özel uçaklarla oraya sevk edilmesinden vazgeçilecek mi?

2. Sayın Cumhurbaşkanı bu cuma namaza gittiğinde dakikalarca kamerayla kaydedilen yüzlerce araca tekabül eden konvoydan vazgeçilecek mi?

3. Sayın Cumhurbaşkanı Külliye uhdesinde bulunan, bir iddiaya göre 8 başka bir iddiaya göre 17 uçaktan en az birini satacak mı? Bakanlar yurt içinde özel uçağa binmekten vazgeçecek mi?

4. Bunları yapmadıkça hangi tasarruftan bahsedebiliriz? Memurun bindiği servis aracına göz koyan bir tasarruf anlayışı ne kadar başarılı olabilir?  

5. Milletvekillerini, belediye başkanlarını, bürokratları bağlayacak siyasi etik yasası çıkmadıkça; kimin hangi kalemde yolsuzluk yaptığını, tasarrufu yapıp yapmadığını nereden tespit edeceksiniz?

6. Bünyesine aldığı tüm şirketlerin kardan zarara geçtiği büyük bir kara delik olan Varlık fonuna son vermedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz. 

7. Kamu İhale Kurumunun resmi raporlarına göre rakamsal olarak yüz milyarlarca lirayı geçen davetiyeli ihale sistemine son vermedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz. 

8. Cumhurbaşkanının özel ödeneklerden hesapsız bir şekilde para harcamasını kontrol altına almadıkça, servis araçlarına son vererek tasarruf edemezsiniz. 

9. Sayıştay gerçek bir denetim yapmadıkça, eski hüviyetine kavuşmadıkça Sayıştay raporlarının gereği yapılmadıkça, Sayıştay denetçilerinin raporlarının kırpılmasını engellemedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz. 

10. Özel hesap, özel ödenek, fon gibi denetimsiz ve şeffaf olmayan yollarla yapılan harcamalara son vermedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz. 

11. Hazine dışındaki kurumların kafasına göre kamu özel iş birliği kapsamında devlet adına garanti vermesini engellemedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz.

12. Kamu borçlanmasındaki kur, faiz, likidite, refinansman, kredi risklerinin basiretli bir şekilde değerlendirmesi hususlarında temel ilkeler koymadıkça tasarruftan bahsedemezsiniz.

Kaynak Linki: https://www.youtube.com/watch?v=p71SeH5TcVY