Sanayiciler maliyet hesabı yapamaz hale geldi

101

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksleri ile ilgili değerlendirmelerde
bulunan Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: “Üretici
Fiyat Endeksinde artışın devam etmesi, tüketicilerin satın aldığı ya da alacağı belirli ürün ve hizmet
grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri de artışa geçirdi. Ortaya çıkan bu olumsuz durumun
yaratmış olduğu etki, plastik sektörü gibi yurtiçinden yeterli hammadde tedariki sağlayamayan
endüstrilerde daha derinden hissediliyor” dedi.
Kar Marjı Hızla Eriyor
TÜİK oranlarına bakıldığında Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) yıllık bazda %144,61’e ulaştığını dile
getiren Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, “Öte
yandan, Tüketici Fiyat Endeksindeki ise yıllık bazda %79,60’da kalmıştır. Yani daralan iç pazar ve düşen
satın alma gücü sebebiyle üreticilerin maliyetlerinde yaşanan artış oranında bir fiyatlama yapamadığını
ve bu sebeple kar marjlarının hızla eridiğini gözlemliyoruz. Gerek tüm dünyada artan emtia fiyatları
gerekse Türk Lirasının hızlı değer kaybı neticesinde yaşanan bu durum tüm sanayi kollarımızı derinden
etkilemekte. Ülkemizde yaşanan ve tüm vatandaşlarımızın zor günler geçirmesine sebep olan
enflasyonun talep yönlü değil, maliyet yönlü olduğu gerçeğiyle hareket edilerek maliyetleri düşürecek
önlemler alınması gerekmektedir” dedi.
Girdi Maliyetlerinde Yaşanan Artışlar Sanayicimizi Zora Sokuyor
Geçen senelere kıyasla bugün ihracat verilerinin artış gösterdiğini söyleyen Ömer Karadeniz, “Girdi
maliyetlerinde yaşanan artışlardan dolayı rekabet gücü azalan sanayicimiz, her ne olursa olsun üretmek
için çok çalışıyor ve ihracatını devam ettiriyor. Fakat girdi maliyetlerindeki artışın devam etmesi
sanayicimize ciddi bir sermaye sıkıntısı yaşatmakta ve üretimine sekte uğratmaktadır. Maalesef bu
durumdan kaynaklı yeterli üretim yapamayan ya da mecburen kısıtlı üretime geçen sanayicimiz çok.
Ülkemizde yaşamış olduğumuz enflasyonun temel kaynağı zaten bu durum. Sırf bu problemden kaynaklı
sermaye sıkıntısı yaşayan, üretim yapamayan ya da neredeyse yapamayacak duruma gelen sanayicimizin
sermaye sıkıntısı da devam ederse ihracattaki artış düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak, uluslararası
piyasalarda potansiyelimiz yok olacaktır” dedi.
Sanayiciler Maliyet Hesabı Yapamaz Hale Geldi
Çatı kuruluş PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu olarak, enerji başta olmak üzere üretici
üzerindeki maliyetlerde yaşanan sürekli artışın yıpratıcı etkilerini katıldıkları her platformda söylediklerini
belirten Ömer Karadeniz, “Döviz kurunun yüksek olması ve girdi maliyetlerinde döviz bazında yaşanan
artış siparişleri olumsuz etkiliyor. Sanayiciler maliyet hesabı yapamaz hale geldi. İç ve dış olmak üzere,
piyasaları rahatlatacak, yatırıma ve üretime teşvik edecek girişimler yapılmalı. Sürdürülebilir bir büyüme
olması için bu söylediklerimizi yapmamız şart. Türk Sanayicisinin en büyük isteği öngörülebilirlik ve
finansal istikrardır” dedi.