Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, TBMM’de kabul edilen 18 yaş altına BES Kanunu’nu değerlendirdi

184

18 yaş altı nüfusumuzun Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına ilişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 18 yaş altı nüfusun sisteme girmesine imkân tanınmasının, BES’i yeni bir boyuta taşıyacağının, sektöre ve ülke kalkınmasına olumlu yönde destek olacağının altını çizdi.

BES’te yeni bir dönem başlıyor. 18 yaşın altındakilerin BES kapsamına alınmasının yanı sıra sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar kısmen veya tamamen BES’e aktarılması ile ilgili Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Bu gelişmenin sigorta ve bireysel emeklilik sektörü için milat olarak görülebileceğinin altını çizen Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yönetim kadrosu ve uzmanlarının, sektörün gelişimi için gösterdikleri çabaya dikkat çekerek, teveccühleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’ne, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve TBMM’de yasanın geçmesi yönünde desteklerini esirgemeyen tüm milletvekillerine teşekkürlerini iletti.

TSB Başkanı Atilla Benli şu değerlendirmede bulundu: “Ülkemiz ekonomi tarihinin en önemli başarı hikâyelerinden biri durumundaki BES’e, 24 milyona yakın çocuk ve gencimizin erken yaşlarda kendi adlarına girecek olmasından ve ülkemiz için büyük değer taşıyan sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki üye birikimlerinin BES’e aktarımına imkân tanınmasından mutluluk duyuyoruz. 18 yılı aşkın sürede şeffaf ve güvenilir bir şekilde 13 milyona ulaşan katılımcının teveccühü ile 178 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşarak büyük yol kat eden BES, yeni dönemde daha da hızlı büyüyerek ülke tasarruflarının sağlıklı bir şekilde artmasına katkısını sürdürecektir.”

“Heyecanımız Büyük”

Benli, sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün son 20 yılda istikrarlı bir şekilde büyüyerek Türkiye’nin finansal sistemi içinde çok önemli bir konuma eriştiğine dikkat çekti. “Sigortacılık ve BES geliştikçe ülkemizin ekonomisi de güçleniyor” diyen Benli sözlerini şöyle sürdürdü: “18 yaş altına BES düzenlemesiyle, erken yaşta tasarruf bilincinin elde edilmesi ve ülkemiz tasarruf oranlarının artırılması hedefine olumlu katkı sağlanacak. BES’e aktarımı sayesinde, vakıf ve sandıklardaki birikimlerin kurumsallık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile yönetilmesiyle ülkemizin tasarruf oranlarının artması desteklenecektir. Heyecanımız gerçekten çok büyük.”

Trafik sigortasındaki düzenlemede öncelik vatandaşlarımız

Atilla Benli, Kanun Teklif’inde yer alan Trafik Kanunu ve Sigortacılık Kanunu’nda değişikliği içeren iki maddenin tekrar görüşülmek üzere geri çekilmesini ise “Teklifin daha sağlıklı bir şekilde anlatılabilmesi ve kamuoyu desteğinin alınabilmesi açısından olumlu” yönde değerlendirdiklerini belirtti. Benli, “Söz konusu kanun değişikliğinin gerekçelerini, TBMM’nin değerli vekillerine örneklerle anlatarak büyük bir destekle Genel Kurul’a gelmesi için SEDDK ve tüm paydaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Söz konusu üründe yapılması planlanan düzenlemede önceliklerinin vatandaşlar olduğuna vurgu yapan Benli sözlerini şöyle sürdürdü: “Yasal düzenlemelerin herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olmasını; keyfi uygulamalara karşı koruyucu önlem içermesini ve böylelikle hukuki güvenliğin sağlanmasını hedefliyoruz. Konuyu, örnekleriyle birlikte kamuoyuna ve değerli milletvekillerimize daha iyi anlattığımızda onların teveccühleriyle sağduyunun ve ortak aklın kazanacağına inanıyoruz. Yapılacak düzenleme, iddia edilenin aksine, vatandaşların aracılara ihtiyaç duymaksızın hak ettiği tazminatları en kısa sürede almalarına imkân sağlayacaktır.”

Neler değişti?

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Yasa’nın getirdiği değişiklikler şöyle:

18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) girmesine imkân tanınmış oldu.

Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimleri, 31 Aralık 2023 tarihine kadar kısmen veya tamamen BES’e aktarılabilecek.

Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi, tüzel kişilik kazandırılarak Özel Riskler Yönetim Merkezi olarak yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası havuzları Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesinde toplanacak.