Mahalle Afet Gönüllülerinin Önemi adlı panel uzman konuşmacılar eşliğinde gerçekleştirildi

272

‘Mahalle Afet Gönüllülerinin Önemi’ adlı panel, Bakırköy Belediyesi Tarık Akan Konferans Salonu’nda Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) tarafınca gerçekleştirildi.

Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) Başkanı Özden Işık moderatörlüğünde ve uzman konuşmacılar eşliğinde gerçekleştirilen Depremde Mahalle Afet Gönüllülerinin Önemi adlı panelde Sismolog Yazar Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Akut Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki gibi katılım sağlayan değerli panelistler çok önemli bilgiler verdi.

Muhtarların fahri koordinatörlüğünde, Eğitim Koordinatörü Fitnat Karaca Ünal eşliğinde gerçekleştirilen MAG yemin töreninin ardından 2023 Dönemi MAG Eğitimini tamamlayan Gönüllülere sertifikaları verildi.

MAG-DER hakkında: “Her şeye rağmen gönüllüyüz!..”

“Yer bilimcilerce yakın tehlike diye adlandırılan, beklenen Marmara Depremi özellikle 20 milyonluk nüfusu ile sanayinin %60’ın yer aldığı (1999 akabinde yitirdiğimiz Aykut Barka Hocamızın da belirttiği gibi ‘Depremini Bekleyen Şehir’) çarpık kentleşme, büyük yangın riskleri ile İstanbul…

1999 yıkıcı depremlerinin ardından riskleri daha da artmış, buna karşın kaynakları azalmış İstanbul. Çıkarılan Kentsel Dönüşüm Yasası, uzmanlarca en hızlı uygulama ile bile en az 5 yılda tamamlanabileceği bildirilen İstanbul…

Tehlike büyük riskler çok ve kaynaklar kısıtlı olduğu için, Mahalle Afet Gönüllü örgütlenmesinin önemi daha fazla öne çıkmaktadır. Olası bir afette ilk müdahaleciler Mahalle Afet Gönüllüleri’dir.

MAG’lar, ‘altın saatler’ diye anılan ilk 72 saatte profesyonel ekipler gelinceye kadar çok şey yapabilecek uygulamalı eğitimden geçmektedir, acil bir durumda bilgilerini refleks olarak kullanıp müdahale edebilmektedir ve afet zararlarının azaltılmasında en etkin rolü oynamaktadırlar.

1999 akabinde İsviçre SDC ofisinin getirdiği proje tam uygulanamamış, çeşitli nedenlerle mahallelerde sönümlenmelere karşı yeni ve ilkeli bir oluşum için Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu bu yapının başına getirilmiş, tüzüğü tüm Türkiye’de uygulanmak üzere bir çatı oluşturulmuştur.

Onursal Başkan Oğuz Gündoğdu’nun 27 Mayıs 2023’ de yitirilmesinin ardından bayrağı Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık ve akademisyenlerden oluşan oldukça nitelikli bir Yönetim Kurulu taşımaktadır”

Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) Başkanı Özden Işık

mahalleafetgonulluleri.org

3 Kadın Muhtar bir arada.. MAG içinde de kadın oranı % 85’lere çıkmış durumda. Bu da kadınların koruma, önlem alma algılarının erkeklerden çok daha duyarlı olduğunun göstergesi..
Mahalle Afet Gönüllü Örgütlenmesini tamamlayan mahallelerden Ataköy 7-8.9-10. Kısım Muhtarı Aylin Keserkaya bu yapı içinde aynı zamanda fahri koordinatör
Ataköy 2-5-6. Kısım Muhtarı Hülya Çelik Aynı şekilde o da ekibinin fahri koordinatörü . Açılışta değerlendirmelerini yaparken
Ataköy 3-4-11. Kısım Muhtarı Fehamet Berk aynı zamanda ekibinin fahri koordinatörü
MAG-DER 2. Başkanı Afet Mishal açılış konuşmasında yeni MAG’ları kutlarken, ilk yardımın Türkiye’de yaygınlaşması gereğine de vurgu yaptı.
Sunuculuğunu MAG-DER Kurucu Üyesi Y.K. üyesi Bircan Paşaoğlu yaptığı etkinlikte Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Koordinatörü Sema Kasap’a sertifikasını verirken
Uğur Mumcu MAG Koordinatörü Sema Kasap, MAG-DER 2. Başkanı Selma Koç Akgül’den alırken
AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, Uğur Mumcu MAG Koordinatörü Sema Kasap ile
MAG-DER Genel Sekreteri Fatma Şanlı, Akut Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ve Kandilli Deprem Araştırma Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener
Ataköy 7-8-9-10. Kısım MAG Koordinatörü Didem Bulunur sertifikasını Bakırköy Belediye Başkan Yrd. Cavit Ganiç’ten alırken
Genç MAG Koordinatörü Şahver Yazıcı
Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Koordinatörü Sema Kasap
Günün en çarpıcı fotoğrafı Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener, MAG Eğitimini tamamlayan eşi Hümeyra Özener’e sertifikasını verirken…
Afet işlerimizi kolaylaştıran ve hep yanımızda olan Başkan Yrd. Cavit Ganiç