Kurul, yurttaşların sağlığını korumakla mı yoksa şirketin kârını korumakla mı görevlidir?

258

Merkez Yönetim Kurulu // Tüketiciyi Koruma Derneği (Tükoder)

Dardanel Gıda’nın Çanakkale’de bulunan fabrikasında Covit-19 vakalarına rastlanması sonucu Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu; ilgili firmada çalışan tüm çalışanların 26/07/2020 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile il sağlık müdürlüğünün uygunluğunu vereceği konaklama ortamında izolasyonun sağlanmasına ve işyerinin kapalı sistem çalışmasına izin veren bir karar vermiştir. Çalışanların ve tüketicilerin sağlığını tehlikeye sokacak bu kararı kınıyoruz.

Tüm çalışanların testlerinin yapılarak, bağımsız bölümlerde konaklama yapacak şekilde karantina altına alınmalarını sağlayacak önlemlerin alınması gerekirken, işçilerin kapalı sistem çalışmaya devam edecek olması, oldukça bulaşıcı olan korona virüsünün tüm çalışanlara yayılmasını sağlayacak olan karar, Ranta dayalı kâr öncelikli skandal bir karardır.

Kurulun kararı, henüz virüs bulaşmamış olan işçilere virüsün bulaşmasını sağlayacağı gibi, virüs bulaşmış işçilerin temas ettiği ürünler ile tüm tüketicilerin de sağlığı tehdit altına girmektedir. Çanakkale Valiliği İl umumi hıfzıssıhha kurulunun ne yapmak istediğini anlamak mümkün değil. Kurul yurttaşların sağlığını korumakla mı yoksa şirketin kârını korumakla mı görevlidir?

Çanakkale Valiliği İl umumi hıfzıssıhha kurulu, tüketici sağlık ve güvenliğini tehlikeye sokacak bu kararını yeniden gözden geçirerek; bilim insanları ve meslek odalarının da görüş ve önerileri alınarak fabrikada çalışmanın geçici süre durdurulması, çalışan işçilerin birbiri ile temas etmeyecek şekilde izolasyonunun sağlanması yönünde gerekli kararı acilen vermelidir.

Tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması evrensel tüketici haklarından biridir. Ayrıca yaşama hakkı diğer tüm hakların özünü oluşturmakta olup, diğer hakların kullanılabilmesi için öncelikle sağlıklı olmak gerekir, sağlığı korunmayan, ekonomik ve sağlık sorunları çözülemeyen insanın diğer hakları ile ilgili güvencelerinin anlamından söz etmek mümkün değildir.  Devlet tüketicinin sağlık ve güvenliğini korumak, yurttaşlarının yaşama hakkını sağlamak ile görevlidir. Alınan bu karar tüketicilerin yaşam hakkını tehlikeye sokacaktır.

Korona virüsünün yayılması ile ilgili tedbirler, sektörlere, firmalara bunların sahiplerine, yapılan toplantı ya da gösterilerin düzenleyicilerine göre farklılık gösteremez. 83 milyon tüketicinin sağlığı kâr uğruna tehlikeye atılamaz. Şirket yetkilileri, çalışanlarının ve ürün sattıkları tüketicinin sağlık ve güvenliğini düşünerek sorumluluklarının bilincinde olmalı, aksi taktirde tüketici tüketimden gelen gücünü kullanır.

Alınan bu karara uyulmamasının 3150₺ ceza ile karşılaşacağı, izinlerin kaldırılması ve çalışmaya gelmeyen işçilerin kolluk kuvvetleri gücü getirileceği yönünde firmanın işçilere yaptığı bildirim ise ayrı tehdit ve baskı unsurudur.

Bilinmelidir ki, 83 milyon tüketici Dardanel’in Çanakkale’de bulunan fabrikasında çalışan emekçi işçiler ile dayanışma içerisindedir. Onların haklı mücadelesinde yanlarında olacaktır.

Hasta ve hastalık bulaştırma riski olan hiçbir işçi çalıştırılmamalı, yetkili kurumlar buna izin vermemelidir.