Kadın girişimciler kooperatiflerle güçleniyor

203

Nihat Altay // Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı

Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde kadın hareketine ulusal ve uluslararası destek amaçlı başlatılan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği 30.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi, 06.03.2020 tarihli Resmi Gazetede de Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Proje ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına; Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek verilecek.

Proje başvurularında hibeye esas proje tutarlarının azami sınırları; mal alımlarında 200 bin lirayı, hizmet alımlarında 30 bin lirayı, nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30 bin lirayı, iki personel için toplam 60 bin lirayı geçmeyecek. Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının, kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si, kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde %75’i, Ticaret Bakanlığınca karşılanacak. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacak.

Programa başvurular 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacak. Konuyla ilgili detaylı bilgilere Ticaret İl Müdürlüklerinin internet sitesinden ve Ticaret İl Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden ulaşılabilir.

Özellikle kadın girişiminin önündeki en büyük engellerden olan sermayeye erişim sorununu çözmek noktasında bu oluşuma öncü olup emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda başarılı illerden biri olan Erzurum Ticaret il Müdürlüğüne ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü Erzurum Ticaret İl Müdürlüğünün bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmaları sonucunda üç yeni ‘Kadın Kooperatifi’ kuruldu. Erzurum’da geçmiş yıllarda kadınların kooperatif kuracağını kimse hayal dahi edemezken son günlerde kurulan Kadın Kooperatifleri Ticaret İl Müdürlüğünün desteği ile başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sadece Erzurum’da değil tüm illerimizde kadın kooperatiflerinin sayılarının artırılmasını diliyor ve umuyoruz. Böylelikle kadınların iş gücüne katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinin yanı sıra ekonomik büyümenin de önemli bir unsuru olacaktır. Kadın girişimciler için kooperatif desteğinin herkese duyurulması dayanışma ve haberleşme ağıyla mümkün olacağından burada hepimize önemli görevler düşüyor. Belirli bir hedefi olan kadınlarımız, kooperatifleri değerlendirerek mutlaka bu girişimlerde yerlerini almalıdırlar.