Ev alacaklara kritik uyarı:“Topraktan daire satışı dönemi kapandı”

118

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle konut sektörü için önemli kararlara imza atmıştı. Yönetmeliğin değiştirilmesinin üstünden 1 yıl geçmesine rağmen vatandaşların haklarını tam olarak bilmediğine dikkat çeken Üçay İnşaat Genel Koordinatörü Mehmet Gül, yeni konut alacaklara ya da evlerini kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat şirketine vermeyi düşünenlere kritik uyarılarda bulundu.

Vatandaşı yakından ilgilendiriyor

Yönetmeliğin vatandaşı yakından ilgilendirdiğini belirten Mehmet Gül; “Bakanlık uygulama yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle henüz inşaatı başlamayan veya yeni başlanan projelerden konut satışı yapılmasını yasakladı. 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte bulunan ilgili maddede açıkça şöyle diyor: ‘Uygulama alanında ilgili kurum tarafından değil de gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması durumunda, hak sahipleri ile müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine göre yapım işini üstlenen müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve idarenin iznine istinaden yapılabilir. Müteahhit, kendi payına düşen bağımsız birimlerin satışına izin verilmesi için idareye müracaat eder. İdare, yerinde tespit yaparak veya yapı denetimi sisteminden kontrol ederek inşaatın tamamlanma oranını belirler ve bu oranın yüzde 10’u altındaki oranda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin satışının yapılabileceğini ilgili tapu müdürlüğüne bildirir. İdare yazısı olmadan müteahhitte ait bağımsız birimlerin satışı yapılamaz. Yeni yapıya ilişkin kat irtifakı kurulmuş ise müteahhit payına düşen bağımsız birimlere isabet eden arsa payı üzerinden, kat irtifakı kurulmamış ve paylı mülkiyet söz konusu ise müteahhit payı üzerinden oranlama yapılarak satış yapılır. Müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin, inşaatın tamamlanma oranında veya bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin muvafakati gerekir. İdareden inşaatın tamamlandığına dair yazı alınması veya yapı kullanma izin belgesi sunulması durumunda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin tamamının satışı yapılabilir.’

Kanun, müteahhitte kat karşılığı aldığı bir işte kendi payına düşecek bölümün satışında inşaatın ilerlemesi şartını koyuyor. Bir nevi başlamayan veya daha inşaatın ilk aşamalarında olan projeden ev satışını yasaklıyor. İnşaat başladıktan sonra satış yapmak isteyen müteahhit idareden izin almak zorunda. Kanun bunu açıkça ‘İdare yazısı olmadan müteahhite ait bağımsız birimlerin satışı yapılamaz’ şeklinde belirtiyor. Ev alacak veya binasını kentsel dönüşüm kapsamında firmalara her vatandaşın bunu bilmesi gerekiyor.” bilgilerini paylaştı.

Topraktan satışın tek istisnası var

Müteahhit payına düşen bağımsız bölümlerin, inşaatın tamamlanma oranın üstündeki bir oranda satışı gerçekleşebileceği bazı durumların olduğunu hatırlatan Mehmet Gül, “Müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin, inşaatın tamamlanma oranında veya bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin muvafakati gerekir. Binadaki tüm kat malikleri firmaya muvafakat vermesi durumunda müteahhit inşaatın ilerleme oranına bakılmaksızın tüm dairelerin satışını yapabilir. Şayet muvafakat verilmemesi durumunda ise firmanın dairelerini satabilmesi için inşaatın belirli bir kısmının tamamlanması, tamamının satılabilmesi içinse yapı kullanma izin belgesi alınması gerekiyor. Bu durumlarda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin tamamının satışı yapılabilir.” dedi.

Anlaşmadan sonra müteahhit 1 yıl içinde işe başlamaz ise ne olur?

Yönetmelik ile vatandaşların yaşadığı başka sorunlara da çözüm getirildiğini ifade eden Üçay İnşaat Genel Koordinatörü Mehmet Gül, “Geçtiğimiz yıllarda kat malikleri ile anlaşma sağlayan şirketler, binanın dönüşüm süresini kendi belirliyordu. 1 yıldan çok kısa sürede projeye başlayıp yol kat eden firmalar olduğu gibi inşaatın başlama süresinin 3-4 yıla kadar uzatan veya daha uzun yıllar başlamayan firmalar vardı. Yeni kanun ile kat malikleriyle sözleşme imzalayan firmalar 1 yıl içinde çalışmalara başlamak zorunda. Eğer sözleşmenin imzalanmasından sonraki 1 sene içinde müteahhit kaynaklı problemlerden dolayı inşaat başlamamış ise sözleşme feshedilebilir ve kat malikleri başka bir şirket ile yeniden anlaşma yapabilir.” şeklinde konuştu.

Başlanan projeye 6 ay ara verilirse de sözleşme iptal oluyor

Yapım işine başlanmış ve sonrasında çalışmayı durdurarak vatandaşı mağdur eden şirketlere de yaptırımlar geldiğinim altını çizen Mehmet Gül şunları söyledi: “Kat malikleri şirket ile anlaşmayı gerçekleştirdikten sonra inşaatın herhangi bir seviyesinde 6 aydan fazla süreci kesintiye uğratamaz. Sözleşmenin malikler tarafından tek taraflı feshedilebilmesi için yapım işinin belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az 6 aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla inşaata devam etmiyor olması gerekir. İşinin durdurulduğunun ve en az altı aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla devam edilmediğinin, ilgili idarenin tespit, tutanak ve kayıtları, yapı denetimi sistemindeki kayıtlar, fotoğraflar, uydu görüntüleri vb. bilgi ve belgeler ile ortaya konulması gerekir. Bu durumlarda inşaata başlanmış bir alanda kat malikleri tek taraflı sözleşmeyi fesih edebilir ve başka bir inşaat şirketi ile çalışabilir.”

Kurum Hakkında Detaylı Bilgi

ÜÇAY’IN HİKÂYESİ TÜRKİYE’NİN DOĞALGAZ GEÇMİŞİDİR…

Türkiye, doğalgaz ile tanışmadan önce ısınma amacıyla kullanılan kirletici fosil yakıtlar hava kalitesine o kadar zarar veriyordu ki birçok üst solunum yolu hastalığının sebebi doğrudan bu hava kirliliği olarak gösteriliyordu. Beyaz asılan çamaşırların siyah toplandığı yıllar olarak hafızalarda kalan bu dönemde uzmanlar İstanbul ve Ankara’da solunum yolu hastalarına sokağa çıkmayın uyarısında bulunuyordu.

Artan şehirleşme ve araç sayısı sebebiyle 1990’lı yıllarda dünya standartlarına göre bir metreküp havada bulunması gereken maksimum 150 mikrogram/metreküp kükürtdioksit oranı İstanbul’da bazı dönemlerde 2 bin 330 mikrogram/metreküpe kadar yükselmişti.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm Türkiye’nin hava kalitesinde yaşanan bu sorunun çözümü için çevreci, güvenli, hesaplı ve konforlu bir alternatife ihtiyaç olunca Türkiye doğalgaz ile tanıştı.

Bugün sektörün açık ara en büyük şirketi olan Üçay’ın hikayesi de Türkiye’nin doğalgaz ile tanışmasıyla başladı.

2 Genç Girişimcinin Hayalinden Sektörün En Büyüğü Olmaya

1999 yılında iki genç, azimli ve çalışkan girişimci tarafından kurulan Üçay Mühendislik, o dönem sektörde yeni bir pazarlama stratejisi geliştirmiş ve müşteriyi beklemek yerine müşteriye gitmeyi tercih etmiştir.

Bu strateji hem Üçay Mühendislik ’in bilinirliğini ve iş hacmini hem de doğalgaz konusunda kamuoyunun bilincini artırmıştır.

Daha sonra açık hava reklamlarına ağırlık veren Üçay Mühendislik, ücretsiz keşif ve taksitli satış yöntemini sektöre kazandırarak binlerce evin doğalgaza kavuşmasını sağlamıştır. Kaliteli işçilik ve malzemenin yanı sıra üstün pazarlama stratejisi sayesinde sektörün öncüsü olan Üçay Mühendislik, 1 günde teslim ilkesiyle de o dönem tüketici dostu bir marka olarak farkını ortaya koymuştur.

Üçay Mühendislik ‘in faaliyetleri sadece bir iş yapma tutkusu değil aynı zamanda Türkiye’nin doğalgaz ile tanışmasını sağlayan ve hava kalitesine katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk projesidir.

Üçay Kalitesi Elektromekanik Hizmetiyle Fark Yaratıyor

2007 yılında Üçay, elektromekanik alanında hizmetlerine başlamış ve bir dönüşüm gerçekleştirerek sadece doğalgaz sektöründe değil tüm iklimlendirme ve yapının ihtiyaç duyduğu elektromekanik sistemlerde birbirinden özel çözümler sunmaya başlamıştır.

Mekanik alanda ısıtma, soğutma, sıhhi, yangın önleme ve söndürme, havalandırma, arıtma ve otomasyon sistemleri üreten Üçay kısa sürede Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerinin çözüm ortağı olmuştur.

Alçak gerilim ve zayıf akım sistemlerinde en yeni teknolojileri tüketicinin kullanımına sunan ÜÇAY, bu alanda da rüştünü ispatlamayı başarmış ve sektörün aranan partneri haline gelmiştir.

Kentsel Dönüşüme Üçay İmzası

Takvimler 2013 yılını gösterdiğinde kaba inşaat hariç yapının tüm teknik detaylarını başarılı operasyonlarla anahtar teslim sunan Üçay Mühendislik, yeni bir yatırım kararı almış ve Üçay İnşaat’ı kurmuştur.

Yapı sektöründeki tüm deneyimi ile inşaat faaliyetlerine başlayan Üçay, kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlamak ve İstanbul’un nitelikli yapı stokunu artırmak amacıyla birçok kaliteli yapıya imza atmayı başarmıştır.

İki genç girişimcinin mütevazı hayalinin kurumsal yapı, azim, çalışkanlık ve dürüstlük ile birleşmesiyle bugün yılda 40 binin üzerinde proje teslimi gerçekleştiren şirket, faaliyetlerini Üçay Grup çatısı altında sürdürmektedir. Sektörün gelişmesine ve yeni oyuncular kazanmasına liderlik eden Üçay Grup, sektörde rekabetin artmasına öncülük ettiği gibi kalite çıtasının da belirleyicisidir. Kaliteli malzeme, nitelikli işçilik, güçlü Ar-Ge ve inovasyon ile Üçay, kendi sektöründe Türkiye’nin en büyük ve saygın kurumudur.

Isomer, Sektörü Dönüştüren Postmodern Teknik Toptancı

Üçay’ın 20 yılı aşkın deneyimiyle 2019’da faaliyetlerine başlayan ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, doğalgaz ekipmanları başta olmak üzere ısıtma, soğutma ve güneş enerjisi sistemlerinin malzeme temini ve teknik danışmanlığında “Postmodern Teknik Toptancı” olarak hizmet vermektedir.

1.400 bayisiyle Türkiye’nin en güçlü bayi ağına sahip olan ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, klasik toptancılık anlayışını değiştirmiş ve bayilerini sektörün gelecekte yaşayacağı dönüşüme hazırlama modeline geçmiştir. Bu model ile bayilerin ürünler ve sektör hakkında eğitilerek geleceğin teknolojilerine hazırlanması ve sürdürülebilir iş modelini benimsenmesi hedeflenmiştir. Ortak bir yazılım sistemi üzerinden yürütülen faaliyetlerle tüm bayilerin dijital dönüşümü hızlandırılmıştır.

Bayi Satış Kanalı, Teknik Hizmetler Departmanı, Isı Pompası Global ve VEÇ Verimli Enerji Çözümleri departmanları ile Türkiye’nin dört bir yanındaki bayilerine geniş mühendis kadrosuyla 7/24 teknik destek sunan ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Bu güçlü destek ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi’nin bayilerini, rakiplerinden ayıran en önemli fark olarak bilinmektedir.

ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi tarafından geliştirilen postmodern teknik toptancılık anlayışı hem sektörü geleceğe taşımakta hem de müşteriye hak ettiği kaliteli hizmeti sunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilir veya da web sitesi ve sosyal medya hesaplarına göz atabilirsiniz.

https://www.ucay.com.tr/

https://isomer.global/

https://www.instagram.com/ucay.muhendislik/

https://www.instagram.com/vecverimlienerjicozumleri/

https://www.instagram.com/isomer_isitmasogutmamerkezi/