Ekonomideki gelişmeler nedeniyle kaygılıyız

237

Ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Girişimi Dönem Sözcüsü Mehmet Bülent Deniz; “Ekonomideki olumsuz gelişmeler nedeniyle tüketici borçlanmaya ve yoksullaşmaya devam ediyor” dedi.

Tüketici Konfederasyonu Girişimi Dönem Sözcüsü Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

COVİD-19 nedeniyle küresel ekonomide yaşanan olumsuzluk, ülkemiz ekonomisini de etkilemiş, ancak halkımız 2020/Mart tarihinden bu yana dayanışma, sabır ve özveri duygusuyla davranarak zor sürece dayanmaya çalışmıştır.

Ancak son birkaç gündür kur ve altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişler, siyasi iktidar tarafından olacağı söylenen ekonomide canlanma bir yana tüketicinin hissettiği gerçek enflasyonun yükselişte olması nedeniyle tüketiciyi yoksullaştırmaktadır. Pandemi öncesi zaten yüksek olan hane halkı borçluluğunun artmaya devam etmesi de dikkate alındığında, ilerleyen dönemde yaşanan bu olumsuzlukların daha da artacağı ve ülke ekonomisinde giderilmesi uzun zaman alacak zararların oluşacağı gözle görülür hale gelmiştir.

Yaşanan süreç kaygı vericidir

Pandemi döneminde özellikle özel bankaların borç öteleme konusundaki olumsuz ve toplumsal dayanışmadan uzak tutumları, gıda fiyatlarındaki baş döndürücü artış nedeniyle zorlukla ayakta duran tüketici için kur ve altın fiyatlarındaki artışın tüm mal ve hizmet bedellerine yansımasıyla bundan sonra yaşamı sürdürmek daha da güçleşecektir. Yaşanan olumsuzluklara karşın ekonomi yönetiminin herhangi bir tepki vermemesi, kamuoyunu bilgilendirmemesi, yapılan açıklamaların boş vaatlerden ibaret olması da, kaygımızı arttırmaktadır.

Siyasi iktidarın bu zor süreçte dayanışma, sabır ve özveri gösteren topluma karşı görevini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak;

-Tüketicinin yaşamını sürdürmesi için zorunlu olan gıda, elektrik, su, doğalgaz, iletişim, toplu ulaşım gibi mal ve hizmetlerden alınan tüm vergilerin sıfırlanması, bu kalemler dışındaki mal ve hizmet alımlarındaki vergilerin yüzde 1’e çekilmesi,

-Kamu veya özel, tüm bankalara olan her türlü kredi için 2020/Aralık sonuna kadar, faizsiz öteleme yapılması, taksitli kredi ödemelerinin 2021/Ocak ayından başlatılması,

-Tüm kamu alacakları için 2020/Aralık sonuna kadar icra yoluyla tahsilatların durdurulması, kamu alacaklarındaki gecikme için faiz uygulanmaması,

-Tüketicinin taraf olduğu tüm sözleşmelerde, mücbir sebep kuralının uygulanması ve tüketicin tercihi durumunda sözleşmeden herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın dönme olanağının tanınması,

-Yaşamsal ve acil olmayan tüm altyapı yatırımlarının durdurulması ve bu projeler için ayrılan kaynağın, tüketicinin desteklenmesinde kullanılmasını talep ediyoruz.