Arabuluculuk sistemi ile tüketici anlaşmaya zorlanacak

404

Turhan Çakar // Tüketici Hakları Derneği THD Genel Merkezi Genel Başkanı

  • Arabuluculuk ücreti dolaylı olarak tüm tüketicilere yansıyacak!..
  • Evrensel tüketici haklarına aykırı olan kanunun 59.maddesi iptal edilmelidir’

Tüketici ile firma arasındaki 10.390TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce tüketici tarafından 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 59.maddesine göre arabulucuya başvuruda bulunulması şartı vardır.  Tüketicinin arabulucuya ödeyeceği “Arabuluculuk Ücreti” Genel Bütçenin bir parçası olan Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır. Genel bütçeyi ağırlıklı olarak oluşturanlar tüketiciler olup, adalet bakanlığı bütçesinden karşılanacak olan arabuluculuk ücreti dolaylı olarak tüm tüketicilere yansıyacaktır.

2020 yılı için 10.390TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuruda bulunmak zorunda olan tüketiciler baskı altına alınmaya zorlanacaklardır. Şöyle ki; arabulucu tarafından şirket temsilcisi ile tüketici bir araya getirildiğinde; şirket temsilcisi tarafından “davalar uzun sürüyor, bizimle anlaşmayıp dava açarsanız kaybedebileceğiniz dava için vekâlet ücreti ile arabuluculuk ücreti ödeyeceksiniz” şeklinde yaklaşılarak tüketici baskı altına alınıp, anlaşmaya zorlanacaktır. Bu zorlamanın sonucunda, tüketici satın aldığı mala ödediği bedelin çok altında bir bedel alarak veya malın yenisini almak istediğinde ise üstüne para ödemek zorunda bırakılarak mağdur edilecektir.

Bu bakımdan, zayıf taraf olan tüketicinin yasal hakkı kaldırılıp güçlü taraf olan firma ile anlaşmaya zorlandığından, evrensel tüketici haklarına ve hukukun temel ilkelerine aykırı olan 7251 Sayılı Kanun’un 59.maddesi ile getirilen “Arabuluculuk Sistemi” iptal edilmelidir. 

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.