2. Tüketiciler Konseyi Toplantısı Gerçekleşti

329

Tüketici hakları alanında çalışma yapan sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla ilk defa 2019 yılında toplanan Tüketiciler Konseyi’nin ikincisi 06.09.2020 tarihinde toplandı.

         Tüketici Konfederasyonu Girişimi’nin çağrısı ile pandemi süreci nedeniyle online ortamda, tüketici örgütlerinin temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantı başkanlığına, oybirliği ile Tüketici dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal seçildi.

         Toplantıya ilişkin 2. Tüketici Konseyi Bildirgesi’ni kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:

         1-Tüketici örgütlerinin çatı kuruluşları olan Tüketici ve Çevre Dernekleri Federasyonu (TÜÇEDEF), Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) tarafından 2020 yılı başında oluşturulan Tüketici Konfederasyonu Girişimi;

         a)Tüketicinin en üst düzeyde ve güçlü şekilde temsilini sağlayacaktır.

         b)Halen tüketici hakları alanında çalışma yapan tüketici örgütlerinin tamamına yakını, Tüketici Konfederasyonu Girişimi’ni desteklemekte ve bu çalışmanın Tüketici Konfederasyonu olarak tüzel kişilik kazanması kararlılığındadır. Bu süreç mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalıdır.

         c)Gerek Tüketici Konfederasyonu Girişimi ve gerekse sonrasındaoluşacak Tüketici Konfederasyonu çalışması, tüketici politikalarının oluşturulması, tüketici örgütlenmelerinin birlikteliğinin sağlanması ve tüketicinin en üst düzeyde temsilinin gerçekleştirilmesi amacına yöneliktir.

         d)Bu amaca giden yolda tüketici haklarının akademik düzeyde geliştirilmesi, ülkemizin tüketici politikalarının oluşturulması, tüketici adına karar mekanizmaları üzerinde etki edecek lobi çalışmaları benimsenmektedir.

         2-Pandemi insanlığı esir almıştır. Pandemi sürecinde ekonominin mimarisi değişim ve dönüşüme uğramış, yaşanan olağanüstü süreçte tüketici tercihleri, alışkanlıkları, hak ihlâllerinin nitelik ve niceliği değişime uğramıştır.

         Bu dönemde tüketicinin yaşamını sürdürebilmesi ve korunmasına yönelik her türlü girişim önemli ve değerlidir.

         Aşağıda sıralanan, pandemi sürecinin tüketiciye dayattığı sorunlar üzerinde acil önlem ve çözümlemeler üretilmelidir:

         a)Sağlık için en büyük önlem olarak sunulan maskelerin merdiven altında üretilmeleri, belli standartlarının olmaması, var olanın da denetlenememesi önemli bir sorundur. Kalitesiz maskeler koruyucu özelliğe sahip olmayıp tüketici sağlığını tehdit etmektedir.

         Maskelerin standartlarına uygun üretilmesi ve ihtiyaca göre tüketicilere ücretsiz dağıtılması sağlanmalıdır.

         Başta bez maske olmak üzere, hangi maske tipinin insan sağlığını koruduğu bilim insanlarınca topluma bilimsel dayanakları ile açıklanmalıdır.

         b)Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi, anayasal güvence altındaki fırsat eşitliğini tehdit etmektedir.

         İnternete gerek ekonomik gücü nedeniyle ve gerekse altyapı sorunları nedeniyle erişemeyen toplum kesimlerine fırsat eşitliğinin sağlanması acil bir sorundur.

         Çağdaş, bilimsel eğitimin, herkese eşit şekilde sağlanmasında görev devletindir.

         c)Özel eğitim kurumları ve veliler arasında baş gösteren sorunlar adil şekilde çözümlenmeli, sektörü koruma telaşı içinde tüketicinin almadıkları hizmet nedeniyle hak ve çıkarlarının ihlâl edilmesinin önüne geçilmeli, tüketici odaklı çözümlemeler yapılmalıdır.

         d)Pandemi döneminde yükselişe geçen eticaret ve buna bağlı kargo hizmetlerindeki aksamalar alarm vermektedir. Mevcut sorunların tespiti ve çözümlerin oluşturulması için tüketici örgütlerinin katkısı sağlanmalıdır.

         e)Pandemi nedeniyle örgütlenme, toplanma ve gösteri eylemleri, basın toplantılarının kısıtlanmış olmasını fırsat bilen kesimlerin doğaya yönelik haksız ve yasadışı uygulamaları engellenmelidir.

         3-Pandemi nedeniyle var olan gıdaya erişim sorunu daha da büyüme eğilimindedir. Küresel ölçekte gıda krizi kapıdadır ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın bu konuyu öncelikli sorun olarak ele alması gereklidir.

         4-Ülkemizin kronik sorunlarından biri olan işsizlik, pandemi ile tetiklenmiş ve yeni bir aşamaya geçmiştir.

         Genç işsizlik endişe verici boyutlara ulaşmış, en önemlisi gençlerimizin ülkemize ilişkin beklenti ve bağlılıklarında çözülmeler gözlemlenmektedir. Gelecekten ve ülkeden umudu olmayan gençlerin sayısının artması, ulusal bir sorun olarak ele alınmalıdır.

         5-Başta gıda olmak üzere hemen hemen her mal ve hizmet bedelindeki fiyat artışları, tüketicinin temel gereksinimleri karşılamasının önünde devasa bir sorun olarak durmaktadır.

         Hane gelirleri düşerken, zorunlu olarak hane borçlanması artmakta, temel gereksinimlerine ulaşamayan tüketici için yaşamı ve sağlığı korumak her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.

         Öncelikle tüketici örgütleri temsilcilerinin de bulunduğu Ekonomik Kurul oluşturularak, sorun her yönüyle ele alınmalı ve ulusal ölçekte politika oluşturulmalıdır.

         Yine tüketicinin temel gereksinimleri arasında yer alan barınma, gıda, sağlık, enerji, iletişim alanlarındaki mal ve hizmetlerine erişimde uygulanan tüm vergiler pandemi sürecinin bitimine kadar sıfırlanmalıdır.

         6-Sayılıarı yüzbinlere ulaşan maket konut ve devre mülk mağdurlarının sorunu yıllardır çözüm beklemekte, yarım kalmış inşaatlar mezarlığına dönüşen projelerin tamamlanması konusu öncelikli olarak ele alınmalıdır.

         6-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile düzenlenen Ticaret Bakanlığı Reklâm Kurulu’ndaki tüketici örgütü temsilcisinin seçiminde, Tüketici Konseyi’ne katılan tüketici örgüt temsilcilerinin iradesi esas alınmalıdır. Buna yönelik yasal düzenleme yapılmalıdır.

         7-Reklâm Kurulu’nda yer alan tüketici örgütü temsilcisinin belirlenmesinde Tüketici Konfederasyonu Girişimi’ni oluşturan federasyonların dönüşümlü ve birer yıllık dönemler içinde görev almasına yönelik mutabakat güçlü şekilde desteklenmektedir.

         8-Tüketici Hakem Heyetlerinde yer alan tüketici örgütü temsilcisinin belirlenmesinde; sadece derneğin üye sayısı değil, liyakat ve tüketici hakları alanındaki çalışmaları da dikkate alacak kıstaslar oluşturulmalı ve buna ilişkin düzenleme yapılmalıdır.

         9-Genelde sivil toplum örgütü, özelde tüketici örgütü çalışmalarının siyasi beklenti, etik olmayan maddi çıkar ya da medyada tanınırlık uğruna kullanılan yapı olmasına yönelik artan eğilim ve tüketici hakları mücadelesinin standartlarının yükseltilmesine ilişkin olarak, pandemi süreci sonrasında, Tüketici Örgütlenmesinde Yeni Ufuklar başlığı ile iki günlük bir çalıştay düzenlenecektir.

         Tüketici Konfederasyonu Girişimi’ni oluşturan federasyonların birer temsilcileri ile çalıştay hazırlık komisyonu çalışmaya başlayacaktır.

         10-Tüketiciler Konseyi başlıklı bu çalışmanın kuşatıcı ve kapsayıcı özelliğini arttırmak üzere önümüzdeki yıldan itibaren bu çalışma Tüketici Zirvesi olarak devam ettirilecektir.

Aziz Koçal

2. Tüketiciler Konseyi Başkanı

Önceki İçerikYarın Bizim Elimizde…
Sonraki İçerikÇinigaz mı, cin gaz mı?